Vadász webshopNyelvek

Pénznemek

Céltávcső használati utasítás

 

Céltávcső használati utasítás

 

 

Tartsa a céltávcsövet kb 7-10 cm-re a szemétől, nézzen bele az okulárba egy egyenletesen megvilágított, részletek nélküli felületre, mint például egy fehér fal vagy a tiszta égbolt.

FIGYELMEZTETÉS! SOHA NE NÉZZEN SEM SZABAD SZEMMEL, SEM CÉLTÁVCSŐVEL A NAPBA! EGYETLEN PILLANTÁS IS VISSZAFORDÍTHATATLAN SZEMKÁROSODÁST OKOZHAT.

Ha a látott kép nem élesen határolt, szükséges az élesség állítása. A pontos módszer az alkalmazott fókuszálási megoldástól függ.

 

  1. Hagyományos okulár

Hagyományos okulárral ellátott modelleknél lazítsa meg az okulárrögzítő gyűrűt.

Forgassa az okulárt valamelyik irányba pár fordulatot. Ellenőrizze a kép élességét. Ha a kép élesebbé vált, de még nem tökéletes, folytassa az okulár forgatását ugyanebbe az irányba. Ha a kép még inkább életlenné vált, forgassa az okulárt az ellenkező irányba, és ismét ellenőrizze a látott képet. Amikor sikerült megfelelően éles képet beállítani, ismét szorítsa meg az okulárrögzítő gyűrűt.

 

  1. Gyorsfókuszú okulár

Ezeken a modelleken egyszerűen forgassa az okulárt a fent megadott módon egészen addig, míg a látott kép éles nem lesz. Nincs okulárrögzítő-gyűrű, amelynek megoldására és visszaszorítására szükség lenne.

 

  1. FELSZERELÉS

FIGYELEM! ÜGYELJEN RÁ, HOGY A FEGYVER TÖLTETLEN LEGYEN. MINDIG TARTSA BE A SZÜKSÉGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

A megfelelő pontosság érdekében a fegyvertávcsőnek megfelelően kell a fegyveren elhelyezkednie. Csak jó minőségű szereléket alkalmazzon, amelyeket az Ön fegyveréhez terveztek. A fegyvertávcsövet minél alacsonyabban, a fegyverhezcsőhöz minél közelebb kell rögzíteni oly módon, hogy egyik vége se érjen magához a fegyverhez.

 

Figyelmeztetés:

Amennyiben saját maga kívánja felszerelni a fegyvertávcsövet, kérjük, ellenőrizze a fegyveréhez kapott útmutatót is, hogy nem teszi-e ez a lépés érvénytelenné a fegyverre kapott garanciát.

A fegyverre szerelt szereléken válassza szét az alsó és felső gyűrűdarabokat. Helyezze be a fegyvertávcsövet a fennmaradó alsó félgyűrűkbe. Lazán rögzítse a gyűrűk felső részeit, de ne szorítsa vissza ezeket teljesen. Tolja a fegyvertávcsövet szemétől a legtávolabbi elérhető helyzetbe. A gyűrűben

Forgassa a fegyvertávcsövet úgy, hogy a magassági állítószerkezet felfelé mutasson.

Majd lassan tolja a fegyvertávcsövet hátrafelé egészen addig, amíg átnézve rajta a teljes látómezőt át tudja tekinteni. Ellenőrizze az okulár helyzetét. A látható függőleges és vízszintes jelöléseknek a valódi függőleges és vízszintes irányokkal kell megegyeznie.

Amint a fegyvertávcső a megfelelő helyen és megfelelő helyzetben van, szorítsa meg a felső félgyűrűket a fegyvertávcső rögzítése érdekében.

Figyelmeztetés:

Ügyeljen rá, hogy ne szorítsa túl a gyűrűket. Ez a fegyvertávcső sérüléséhez, esetleg működésének elvesztéséhez vezethet. Ügyeljen arra is, hogy a leszorítás során a gyűrűk szélei között egyenlő távolság maradjon a bal- és jobb oldalon.

 

  1. BEÁLLÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS: A FEGYVERT CSAK LŐTÉREN VAGY EGYÉB ENGEDÉLYEZETT HELYEN HASZNÁLJA. SZEM- ÉS FÜLVÉDŐ FELSZERELÉS HASZNÁLATA JAVALLOTT.

Állítsa a parallaxis-korrekció értékét 90 méteres állásba. A változtatható nagyítású fegyvertávcsövet állítsa a legnagyobb nagyítást adó helyzetbe.Lőjön három alkalommal a megfelelően rögzített fegyverrel egy 90 méter távolságban elhelyezett célpontra. A becsapódási helyek megfigyelése alapján állítsa be az irányzékot.

 

Figyelmeztetés: először a szereléket állítsa be.

A nagyobb mérvű korrekciókat megfelelő távtartóknak a szerelék alá helyezésével, vagy a rögzítőcsavarok állításával végezze el oly módon, hogy a becsapódások helye kb. 15 cm-re legyen a fegyvertávcső célpontjától. Ezt követően végezzel el a finombeállítást a magassági és az oldalirányú szabályozókkal.

Ezeket az állítógombokat a gyárban a “0” pozícióra állítják. Vegye figyelembe, hogy az állítás közben mindkét állítógombot csak egyetlen fordulatot tekerhet. A további forgatások a fegyvertávcső a szabályozómechanizmus meghibásodásához vezetnek.

A magassági beállításhoz forgassa a magassági beállítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba a célpont alacsonyabbra állításához, illetve forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba a célpont megemeléséhez. Az oldali korrekciók esetében forgassa az óramutató járásával megegyezően a célpont balra, az óramutató járásával ellenkezően pedig a jobbra mozgatáshoz.

Amennyiben nagyobb mérvű korrekcióra van szükség, végezze el a becsült beállítás kb. felét az oldalirányú, majd ismét kb. a felét a magassági szabályozógombok segítségével. Ezt a lépést követően finomítsa a beállításokat.

 

Tipp:

a beállítógombok forgatásánál minden egyes pozícióval történő elforgatás a becsapódás helyének a beállítógombokon jelzett mérvű elmozdulását eredményezi 90 méteres célpontot feltételezve. Más távolságokban kapott eredmények kiszámításához először ossza el a méterben kifejezett távolságot 90-nel, majd az eredménnyel szorozza meg a beállítások során átlépett pozíciók számával.

Távolság/90 = N

N*állított pozíciók száma= az adott távolságban érvényes korrekció

A beállítás végeztével helyezze vissza a beállítócsavarok védőkupakjait.

Amennyiben a “0” jelzést is a beállított pozícióhoz kívánja rendelni, kövesse a következő lépéseket.

  1. Csavarral rögzített állítógombok

A beállítás végeztével lazítsa meg skála tetején található csavart, majd azt emelje ki. Skálát emelje fel, majd a “O” pozicióba helyezze vissza a toronyra, majd a rögzítő csavart tekerje vissza és kézzel húzza meg.

 

  1. Felhúzható állítógombok

Egyszerűen húzza felfelé az állítógombokat, majd a szabadon forgatható skálát állítsa a kívánt pozícióba. Ügyeljen rá, hogy eközben ne állítsa el véletlenül magát az állítógombot. A megfelelő helyzet elérése után egyszerűen tolja vissza a gombot.

 

  1. VÁLTOZTATHATÓ NAGYÍTÁSÚ MŰSZEREK

A nagyítás változtatásához forgassa a zoomgyűrűt a megfelelő állásba.

A zoomgyűrű az okulár és a távcső tubusa között található.

 

  1. MEGVILÁGÍTOTT SZÁLKERESZTES MŰSZEREK

Amennyiben műszerében megvilágított szálkereszt található, lehetőség van a megvilágítás szabályozására is. A szabályozógomb az okulár felső részén található. A használt telepek (az első elemek részei a csomagnak) lítium-gombelemek.

Az elemek cseréjéhez előszor távolítsa el a szabályozó tetején levő elemfedelet, emelje ki a régi elemet, majd helyezze be az újat oly módon, hogy annak pozitív pólusa (+) felfelé mutasson, majd helyezze vissza az elemfedelet.

 

  1. PARALLAXISKORREKCIÓ

A parallaxishiba elkerülése érdekében a célpontnak abban a távolságban kell lennie, amelyre a fegyvertávcső fókuszát állította. Más távolságban levő célpontok esetében parallaxishiba jelentkezik, amely a célkeresztnek egy álló célponthoz képesti elmozdulásában mutatkozik meg.

A fókuszálható objektívekkel szerelt fegyvertávcsöveken a parallaxishiba korrigálható. A fegyvertávcső állításához forgassa az objektív fókuszgyűrűjét a kívánt távolságnak megfelelő pozícióba.

Megjegyzés: A parallaxis-korrekció gyűrűje eltérő helyeken lehet különböző modelleknél: az objektívnél, az okulár előtt, vagy a fegyvertávcső középső részén.

 

III. A FEGYVERTÁVCSŐ KARBANTARTÁSA

A megvásárolt fegyvertávcső, bár megfelelően ellenálló, mégis finom műszer, mely igényel némi odafigyelést. Ne próbálja meg szétszerelni a műszert vagy annak belső részeit megtisztítani. Ha bármiféle javításra vagy egyéb beállításra volna szükség, lépjen kapcsolatba a műszert eladó kereskedővel.

 

Az optikai felületek a legjobb teljesítményt tiszta állapotban adják. A műszerhez tartozó törlőkendővel, vagy megfelelő minőségű optikai tisztítóeszközzel törölje le a lencséket. Ügyeljen rá, hogy a törlés előtt erőteljesen fújja le a lencséken levő port és szennyeződést, vagy söpörje azokat le egy jó minőségű eszközzel.

 

Figyelem!

A lencsék dörzsölése, durva anyaggal való tisztítása a lencséken levő optikai rétegek sérüléséhez vezethet.

Tartsa a lencsék védőkupakjait a műszeren, amikor nem használja a fegyvertávcsövet. A fém részek karbantartásakor finoman távolítsa el a lerakódott port és homokot, ügyelve rá, hogy azok ne karcolják össze a műszert. Egyhén nedves ruhával törölje át, majd fejezze be a tisztítást egy száraz ruhával való áttörléssel. Végül szilikonnal átitatott ruhával ápolja a felületet, amely csillogóvá teszi azt és segít a korrózió megakadályozásában. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön szilikon a lencsék felületeire.

Fegyvertávcsövét tárolja alacsony páratartalmú helyen. Kerülje az igen forróvá váló helyeket (mint például az autók kalaptartója). A túlságosan magas hőmérséklet a műszer tömítéseit és belső részeit károsíthatja. Ne hagyja a műszert olyan helyen, ahol annak optikai elemeit közvetlen napfény érheti, mivel ezeken keresztül bejutó közvetlen, összegyűjtött napfény a belső részeket károsíthatja, és tüzet okozhat.

 

Bővebb információkért hívjon Minket a 06 20 9596 375 -ös telefonszámon!

 

 

 


  • Nincs listázható termék ebben a kategóriában.